Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2013 to jednostki, które w 2012 roku osiągnęły obroty w wysokości co najmniej 

4.936.560 zł

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy jednostek, których przychody w roku poprzednim wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

W 2012 roku limit wynosił 5.293.440 zł.
W 2011 roku limit wynosił 4.784.400 zł.
W 2010 roku limit wynosił 5.067.120 zł.

 

Podstawa prawna:
1. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.);
2. art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
Zobacz także:
[catlist name=wskazniki-stawki excludeposts=291 numberposts=15 orderby=title order=ASC]