Skala podatkowa

Podstawa opodatkowania Kwota podatku do 85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł powyżej 85.528 zł 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Roczna kwota dochodu wolnego od odatkowania wynosi: 3.091 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek: 46,33 zł.
Roczna kwota zmniejszająca podatek: 556,02 zł.
Koszty uzyskania podstawowe: 111,25 zł.
Koszty uzyskania podwyższone: 139,06 zł.

 

Podstawa prawna:
Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ze zm.).
Zobacz także:
[catlist name=wskazniki-stawki excludeposts=266 numberposts=15 orderby=title order=ASC]