Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać podatnicy, którzy w 2012 roku uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie/przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej kwoty 150.000 EUR, t.j.

615.300 zł.

W 2012 roku limit wynosił 661.680 zł.
W 2011 roku limit wynosił 591.975 zł.
W 2010 roku limit wynosił 633.420 zł.

Kwartalnie opłacać ryczałt mogą podmioty, których przychody w 2012 roku nie przekroczyły kwoty 25.000 EUR, t.j.

102.550 zł.

W 2012 roku limit wynosił 110.280 zł.
W 2011 roku limit wynosił 98.662 zł.
W 2010 roku limit wynosił 105.570 zł.

 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

 

Zobacz także:
[catlist name=wskazniki-stawki excludeposts=460 numberposts=15 orderby=title order=ASC]