Mały podatnik

W 2013 roku małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w roku 2012 nie przekroczyła kwoty 1.200.000 EUR, t.j.

4.922.000 zł

W 2011 roku limit wynosił 5.324.000 zł.
W 2011 roku limit wynosił 4.736.000 zł.
W 2010 roku limit wynosił 5.067.000 zł.

Dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będąch agentami, zleceniobiorcami lub świadczących usługi o podobnym charakterze (z wyłączeniem komisu) – limit obejmuje kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) i nie przekroczył w 2012 roku kwoty 45 000 EUR, t.j.

185.000 zł

W 2011 roku limit wynosił 200.000 zł.
W 2011 roku limit wynosił 178.000 zł.
W 2010 roku limit wynosił 190.000 zł.

Przywileje Małego Podatnika:
– rozliczanie VAT metodą kasową,
– kwartalne rozliczenia VAT bez obowiązku wpłacania comiesięcznych zaliczek,
– jednorazowa amortyzacja środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych,
– kwartalne rozliczanie podatku dochodowego, w tym zaliczki uproszczone.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)
Zobacz także:
[catlist name=wskazniki-stawki excludeposts=453 numberposts=15 orderby=title order=ASC]