Jednorazowa amortyzacja

W 2013 roku łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości kwoty 50 000 EUR, t.j.

205.000 zł

Limit obowiązujący w 2012 roku wynosił 50.000 EUR, t.j. 222.000 zł.
Limit obowiązujący w 2011 roku wynosił 50.000 EUR, t.j. 197.000 zł.
Limit obowiązujący w 2010 roku wynosił 100.000 EUR, t.j. 422.000 zł.

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej?

> mały podatnik {zobacz definicję}
> podatnik rozpoczynający działalność, bez względu na obroty(*)

Jakich składników nie można zamortyzować jednorazowo?

> samochodów osobowych(**)
> środków trwałych z grup 1-2 (m.in. gruntów, budynków i budowli) Klasyfikacji,
> wartości niematerialnych i prawnych

(*) Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmiot rozpoczynający działalność, do którego osoba fizyczna (udziałowiec), wniosła na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 EUR.
(**) w/g definicji art. 5a pkt 19 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych lub art. 4a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie jest samochodem ciężarowym z punktu widzenia podatku dochodowego samochód posiadający homologację ciężarową.

Zobacz także:
[catlist name=wskazniki-stawki excludeposts=629 numberposts=15 orderby=title order=ASC]