Aktualne wysokości składek ZUS

Wysokości składek ZUS za rok 2013

(1) PODSTAWOWE SKŁADKI ZUS

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy zadeklarowali minimalną podstawę, t.j. kwotę 2227,80 zł dla ubezpieczeń społecznych oraz kwotę 261,73 zł dla ubezpieczenia zdrowotnego

Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne (51)* 710,67 zł 656,09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (52)* 261,73 zł 261,73 zł
Fundusz Pracy (53)* 54,58 zł 54,58 zł
(2) OBNIŻONE SKŁADKI ZUS**

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy zadeklarowali kwotę podstawy w wysokości 480 zł dla ubezpieczeń społecznych oraz kwotę 261,73zł dla ubezpieczenia zdrowotnego

Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne (51)* 153,12 zł 141,36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (52)* 261,73 zł 261,73 zł
Fundusz Pracy (53)* 11,76 zł*** 11,76 zł***

Terminy opłacania składek:

10. dzień następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
15. dzień następnego miesiąca – pozostali płatnicy

(*) Numery kont:

Fundusz Społeczny: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Fundusz Zdrowotny: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

(**) Obniżone składki ZUS mogą płacić osoby, które:

a) rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 roku
b) nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności
c) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Obniżone składki ZUS płaci się przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności nie przerywa biegu tego okresu.

(***) Brak obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy

 

Zobacz także:
[catlist name=wskazniki-stawki excludeposts=127 numberposts=15 orderby=title order=ASC]